Polityka Prywatności – serwisu sledzimykonkursy.pl

Usługodawca Usługi:

ERKAM MEDIA LTD, z siedzibą w Londynie, przy 7 Bell Yard, WC2A 2JR, wpisana do Companies House pod numerem 10540695.

ERKAM MEDIA zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.sledzimykonkursy.pl/polityka-prywatnosci

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.sledzimykonkursy.pl.

W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu ERKAM MEDIA może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników ERKAM MEDIA przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy ERKAM MEDIA.

ERKAM MEDIA jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku ERKAM MEDIA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

ERKAM MEDIA oświadcza, iż niezależnie od procedury rejestracji lub formularza kontaktowego ERKAM MEDIA gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną ERKAM MEDIA, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Gdy użytkownik kontaktuje się z ERKAM MEDIA za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje ERKAM MEDIA swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z zapytaniem i prowadzeniem korespondencji.

Cookies

 1. ERKAM MEDIA zastrzega, że:
  1. może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  2. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Serwisu
 2. ERKAM MEDIA, informuje, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez ERKAM MEDIA, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. ERKAM MEDIA wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 3. ERKAM MEDIA gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisiewww.sledzimykonkursy.pl.

Sposób wykorzystywania danych

 1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu www.sledzimykonkursy.pl w sieci internet.
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 3. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, ERKAM MEDIA może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.